Trenutna skladba

Naslov

Umetnik

Danes, 21. maja 2024 poteka 13. seja Sveta Mestne občine Velenje

Napisalvklopljeno 20. maja, 2024

V torek, 21. maja, od 13. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 13. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo med drugim obravnavali tudi naslednje točke:

  • Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško,
  • Predlog Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Velenje,
  • Predlog Pravilnika o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje,
  • Predlog Odloka o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje,
  • Poročilo o izvajanju brezplačnega pravnega svetovanja,
  • Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2023,
  • Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2023.

Mnenja bralcev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Trenutna skladba

Naslov

Umetnik